Tag Archives: rasto darbai

Bakaluro studijos ir rašto darbai yra susiję

Bakaluro studijos ir rašto darbai yra susiję

Bakalauro darbas jau parašytas. O kaip su gynimais?
Bakalauro darbas, o tiksliau metas, kai rengsite šį darbą iš jų pareikalaus nemažai: teks šiek tiek daugiau laiko nei įprastai praleisti bibliotekose ar knygynuose; paaukoti vieną kitą savaitgalį – vietoje pramogų su draugais, rinktis šio darbo ruošimą, o saldų miegą gali pakeisti nemigo naktys, kurių bus ne viena. Tačiau net ir tuo atveju, kai darbas bus paruoštas, drąsiai bus galima sakyti, kad įveiktas dar ne visas darbas. Galbūt netgi pusė – juk dar reikės rašto darbą apginti. Taigi, šį kartą mūsų teksto tema skamba taip: bakalauro darbas jau parašytas, o kaip bus su gynimais?
Kaip jau supratote, šį kartą aptarsime viską, kas susiję su bakalauro darbo gynimais.
Vienas svarbiausių dalykų, kurio reikia norint, kad rezultatai būtų puikus, tai, savaime suprantama, puikus pasiruošimas gynimui. Nors šis procesas susideda iš daug dalių, bene viena svarbiausių yra esmių esmė – kalba, kuria jūs pristatysite savo darbą. žinoma, būtų galima išsakyti daug komentarų apie tai, kokia turėtų būti tokio pobūdžio kalba, tačiau bene svarbiausi epitetai būti tokie: aiški, rišli, argumentai nenuobodi. Manote, kad jūsiškė atitinka visus šiuos 4 kriterijus? Tokiu atveju belieka tik sveikinti su puikiai parengta kalba.
Ne ką mažiau svarbus yra ir vakaras bei rytas prieš bakalauro darbo gynimą. Norint, kad viskas būtų iš tiesų idealu, tiek vakarui, tiek rytui, galima pateikti tam tikras rekomendacijas. Visų pirma, apie tai, kaip derėtų elgtis vakare: neužsiimkite jokia apsunkinančia veikla – jei ką nors ir veiksite tai tik tai, kas ši tiesų padeda atsipalaiduoti: tai gali būti knygos skaitymas, muzikos klausymas ar tiesiog arbatos skanavimas. Kaip pat nederėtų pernelyg kartoti kalbą- visa tai jau turi būti paruošta. Na, o rytas taip pat turėtų būti toks, kad patirtumėte kuo mažiau streso: gerai išsimiegokite, pasipuoškite, pusryčiams rinkitės riešutus bei šokoladą ir… nusiteikite šauniai, tačiau reikšmingai jūsų gyvenime, dienai.
Pabaigai -dar vienas pastebėjimas, kuris taip pat gali atnešti daug naudos. Kuo mažiau žiūrėkite į kitus: jei jūsų vienas bendrakursis kalbą paruošė vos per dieną, o kitas – išvakarėse dar tebedėliojo paskutinius jos akcentus, tai dar tikrai nereiškia, kad tokios taktikos yra teisingos – tokių svarbių darbų nepalikite paskutinei minutei, tačiau taip pat, ruošdami kalbą, neapsiribokite ir vienu pusdieniu – rinkitės aukso viduriuką: kalbą ruoškite iki gynimo likus bent kelioms savaitėms, o paskutinį vakarą – ilsėkitės.

Daugiau informacijos rasite ČIA.

Straipsnis paskelbtas: 2015-07-11

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 7

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 7

Septinta kursinio darbo dalis yra rimtesnė ir pateikia Klaipėdos naftos terminalo analizę bei palyginimą.

NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALO KLAIPĖDOS UOSTE SITUACIJOS ANALIZĖ

1 lentelė. Naftos terminalų technologinių charakteristikų palyginimas [7, 22, 23]
Palyginimo elementai/ terminalai AB“KLAIPĖDOS NAFTA“ UAB “KROVINIŲ TERMINALAS“
Krantinės matmenys, m Nr.1 Ilgis 274,87
Gylis -14,00
Nr.2 Ilgis 271,24
Gylis – 14,00 Nr.3 Ilgis 250,00
Gylis -14,00
Projektinis pajėgumas, t/metus 9 000 000 2 000 000
Metinis projektinis pajėgumas 2006 metais 5 507 000 1 430 000
Bendras saugyklų tūris, m3 405 000 182 000
Talpyklų tūriai, m3 2  20 000;
4  10 000;
12  5 000;
2  32 250. 6  20 000;
3  14 000;
4  5 000.
Perpilamų produktų eksportas/importas Mazutas; technologinis kuras; laivų mazutas; dyzelinis kuras; vakuuminis gazoilis; įvairių markių benzinas; aviacinis kuras; kiti naftos produktai; nafta. Įvairių markių benzinas; dujų kondensatas; dyzelinas; MTBE.
Geležinkelio cisternų aptarnavimo skaičius Šviesiųjų naftos produktų (ŠNP) – 60 vagonų cisternų (du keliai po 30 vagonų-cisternų). Tamsiųjų naftos produktų (TNP) – 64 vagonai-cisternos (du keliai po 32 vagonus-cisternas). 26 vagonai, 5 atskiros technologinės krovos linijos skirtingų rūšių produktams.
Pakrovimo į tanklaivius debitas, m3/h Šviesieji naftos produktai iki 2000
Tamsieji naftos produktai iki 4000
Nafta iki 3800 Visi produktai – iki 2000.
Lakiųjų organinių junginių utilizavimo priemonės Deginimo įrenginys. Garų rekuperavimo sistema.

AB „Klaipėdos nafta“ terminale yra naftos garų deginimo įrenginys, kuriame sudeginama iki 98% lakiųjų organinių junginių, surinktų iš bendrovės krantinėje kraunamų tanklaivių tankų.
AB „Krovinių terminalas“ aptarnauja tik tuos laivus, kurie gali prisijungti prie garų grąžinimo (rekuperavimo) įrenginių arba patys turi savo garų surinkimo sistemas.
6 dalis.

8 dalis.

Septinta dalis patalpinta: 2015-05-02

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 6

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 6

Šeštoje mokslinio darbo dalyje, baigėme apie rezervuarus, pateikiama informacija apie krantines, siurblines ir jos aprašomos susipažinimui smulkiau.

Krantinės
Upių prieplaukose naftos bazės būna stacionarios ir laikinos su plaukiojančiais pontonais, arba laikinai pastatytos medinės estakados.
Labiau paplitusios iš stacionarių prieplaukų yra gelžbetoninės su „knietais“, t.y. prieplaukos su siurblio įrengimu viduje.
Prieplaukos susideda iš šių sekančių pagrindinių įrenginių [20]:
prieplaukos „knietų“ dėl laivų švartavimo
centrinio „knieto“ siurblio pastatymui ir laivo įrengimo vamzdynų švartavimui
laivų švartavimo atatrankos
povandeninės estakados dėl technologinio vamzdyno sumontavimo, jungiančio naftos
terminalo komunikacijas su prieplauka
ledo apsaugos įrengimas, apsaugantis prieplauką nuo galimo ledonešio.

Siurblinės
Siurblinės naftos terminaluose yra vienas iš pagrindinių objektų ir naudojamos naftos ir naftos produktų perpumpavimui technologiniu vamzdynu naftos terminalo viduje iš vienos grupės rezervuarų į kitą, t.y. dėl pripylimo ar išpylimo geležinkelio ar auto cisternų, taip pat ir laivų pakrovimui/iškrovimui.
Siurblinės gali būti stacionarios ir kilnojamos [19, 20, 23].
Stacionarios siurblinės dominuoja daugelyje naftos terminalų ir pagal savo sudėtį skirstomos į antžemines, pusiau antžemines ir požemines. Pasirinkimas vienos ar kitos siurblinės priklauso nuo žemės paviršiaus ir siurblių tipo.
Stacionarios siurblinės įranga, įtraukus siurblius su vamzdynu, sklendes, atgalinius vožtuvus, praleidimo įrenginius, siurblių variklius su paleidimo ir apsaugos sistema, sistemos valdymas randasi patalpose, pastatytose pagal standartų reikalavimus ir sukomplektuotose nuo gaisro, turinčios ventiliaciją, apšvietimą ir šildymą.
Siurblinės, dėl perpumpuojamų naftos ir naftos produktų statomos nedegios, I ar II atsparumo ugniai laipsnio. Grindys siurblinėje įrengiamos iš lengvai plaunamų statybinių medžiagų, kurios nesugeria naftos produktų. Stacionarios siurblinės daugiausiai statomos žemose aikštelės dalyse, kad pagerintų įsiurbimo siurblių darbą. Pagrindiniu įrengimu siurblinėse laikomi siurbliai ir jų pajungimas. Daugiausiai naftos terminaluose taikomi išcentriniai ir stūmokliniai siurbliai.

5 dalis.

7 dalis.

Mokslinių darbų rašymo konsultacijos kainuoja, apie tai sužinokite daugiau ČIA.

Šešta darbo dalis patalpinta: 2015-05-02