Tag Archives: naftos terminalas

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 7

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 7

Septinta kursinio darbo dalis yra rimtesnė ir pateikia Klaipėdos naftos terminalo analizę bei palyginimą.

NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALO KLAIPĖDOS UOSTE SITUACIJOS ANALIZĖ

1 lentelė. Naftos terminalų technologinių charakteristikų palyginimas [7, 22, 23]
Palyginimo elementai/ terminalai AB“KLAIPĖDOS NAFTA“ UAB “KROVINIŲ TERMINALAS“
Krantinės matmenys, m Nr.1 Ilgis 274,87
Gylis -14,00
Nr.2 Ilgis 271,24
Gylis – 14,00 Nr.3 Ilgis 250,00
Gylis -14,00
Projektinis pajėgumas, t/metus 9 000 000 2 000 000
Metinis projektinis pajėgumas 2006 metais 5 507 000 1 430 000
Bendras saugyklų tūris, m3 405 000 182 000
Talpyklų tūriai, m3 2  20 000;
4  10 000;
12  5 000;
2  32 250. 6  20 000;
3  14 000;
4  5 000.
Perpilamų produktų eksportas/importas Mazutas; technologinis kuras; laivų mazutas; dyzelinis kuras; vakuuminis gazoilis; įvairių markių benzinas; aviacinis kuras; kiti naftos produktai; nafta. Įvairių markių benzinas; dujų kondensatas; dyzelinas; MTBE.
Geležinkelio cisternų aptarnavimo skaičius Šviesiųjų naftos produktų (ŠNP) – 60 vagonų cisternų (du keliai po 30 vagonų-cisternų). Tamsiųjų naftos produktų (TNP) – 64 vagonai-cisternos (du keliai po 32 vagonus-cisternas). 26 vagonai, 5 atskiros technologinės krovos linijos skirtingų rūšių produktams.
Pakrovimo į tanklaivius debitas, m3/h Šviesieji naftos produktai iki 2000
Tamsieji naftos produktai iki 4000
Nafta iki 3800 Visi produktai – iki 2000.
Lakiųjų organinių junginių utilizavimo priemonės Deginimo įrenginys. Garų rekuperavimo sistema.

AB „Klaipėdos nafta“ terminale yra naftos garų deginimo įrenginys, kuriame sudeginama iki 98% lakiųjų organinių junginių, surinktų iš bendrovės krantinėje kraunamų tanklaivių tankų.
AB „Krovinių terminalas“ aptarnauja tik tuos laivus, kurie gali prisijungti prie garų grąžinimo (rekuperavimo) įrenginių arba patys turi savo garų surinkimo sistemas.
6 dalis.

8 dalis.

Septinta dalis patalpinta: 2015-05-02