Tag Archives: bakalauras

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 7

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 7

Septinta kursinio darbo dalis yra rimtesnė ir pateikia Klaipėdos naftos terminalo analizę bei palyginimą.

NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALO KLAIPĖDOS UOSTE SITUACIJOS ANALIZĖ

1 lentelė. Naftos terminalų technologinių charakteristikų palyginimas [7, 22, 23]
Palyginimo elementai/ terminalai AB“KLAIPĖDOS NAFTA“ UAB “KROVINIŲ TERMINALAS“
Krantinės matmenys, m Nr.1 Ilgis 274,87
Gylis -14,00
Nr.2 Ilgis 271,24
Gylis – 14,00 Nr.3 Ilgis 250,00
Gylis -14,00
Projektinis pajėgumas, t/metus 9 000 000 2 000 000
Metinis projektinis pajėgumas 2006 metais 5 507 000 1 430 000
Bendras saugyklų tūris, m3 405 000 182 000
Talpyklų tūriai, m3 2  20 000;
4  10 000;
12  5 000;
2  32 250. 6  20 000;
3  14 000;
4  5 000.
Perpilamų produktų eksportas/importas Mazutas; technologinis kuras; laivų mazutas; dyzelinis kuras; vakuuminis gazoilis; įvairių markių benzinas; aviacinis kuras; kiti naftos produktai; nafta. Įvairių markių benzinas; dujų kondensatas; dyzelinas; MTBE.
Geležinkelio cisternų aptarnavimo skaičius Šviesiųjų naftos produktų (ŠNP) – 60 vagonų cisternų (du keliai po 30 vagonų-cisternų). Tamsiųjų naftos produktų (TNP) – 64 vagonai-cisternos (du keliai po 32 vagonus-cisternas). 26 vagonai, 5 atskiros technologinės krovos linijos skirtingų rūšių produktams.
Pakrovimo į tanklaivius debitas, m3/h Šviesieji naftos produktai iki 2000
Tamsieji naftos produktai iki 4000
Nafta iki 3800 Visi produktai – iki 2000.
Lakiųjų organinių junginių utilizavimo priemonės Deginimo įrenginys. Garų rekuperavimo sistema.

AB „Klaipėdos nafta“ terminale yra naftos garų deginimo įrenginys, kuriame sudeginama iki 98% lakiųjų organinių junginių, surinktų iš bendrovės krantinėje kraunamų tanklaivių tankų.
AB „Krovinių terminalas“ aptarnauja tik tuos laivus, kurie gali prisijungti prie garų grąžinimo (rekuperavimo) įrenginių arba patys turi savo garų surinkimo sistemas.
6 dalis.

8 dalis.

Septinta dalis patalpinta: 2015-05-02

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 6

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 6

Šeštoje mokslinio darbo dalyje, baigėme apie rezervuarus, pateikiama informacija apie krantines, siurblines ir jos aprašomos susipažinimui smulkiau.

Krantinės
Upių prieplaukose naftos bazės būna stacionarios ir laikinos su plaukiojančiais pontonais, arba laikinai pastatytos medinės estakados.
Labiau paplitusios iš stacionarių prieplaukų yra gelžbetoninės su „knietais“, t.y. prieplaukos su siurblio įrengimu viduje.
Prieplaukos susideda iš šių sekančių pagrindinių įrenginių [20]:
prieplaukos „knietų“ dėl laivų švartavimo
centrinio „knieto“ siurblio pastatymui ir laivo įrengimo vamzdynų švartavimui
laivų švartavimo atatrankos
povandeninės estakados dėl technologinio vamzdyno sumontavimo, jungiančio naftos
terminalo komunikacijas su prieplauka
ledo apsaugos įrengimas, apsaugantis prieplauką nuo galimo ledonešio.

Siurblinės
Siurblinės naftos terminaluose yra vienas iš pagrindinių objektų ir naudojamos naftos ir naftos produktų perpumpavimui technologiniu vamzdynu naftos terminalo viduje iš vienos grupės rezervuarų į kitą, t.y. dėl pripylimo ar išpylimo geležinkelio ar auto cisternų, taip pat ir laivų pakrovimui/iškrovimui.
Siurblinės gali būti stacionarios ir kilnojamos [19, 20, 23].
Stacionarios siurblinės dominuoja daugelyje naftos terminalų ir pagal savo sudėtį skirstomos į antžemines, pusiau antžemines ir požemines. Pasirinkimas vienos ar kitos siurblinės priklauso nuo žemės paviršiaus ir siurblių tipo.
Stacionarios siurblinės įranga, įtraukus siurblius su vamzdynu, sklendes, atgalinius vožtuvus, praleidimo įrenginius, siurblių variklius su paleidimo ir apsaugos sistema, sistemos valdymas randasi patalpose, pastatytose pagal standartų reikalavimus ir sukomplektuotose nuo gaisro, turinčios ventiliaciją, apšvietimą ir šildymą.
Siurblinės, dėl perpumpuojamų naftos ir naftos produktų statomos nedegios, I ar II atsparumo ugniai laipsnio. Grindys siurblinėje įrengiamos iš lengvai plaunamų statybinių medžiagų, kurios nesugeria naftos produktų. Stacionarios siurblinės daugiausiai statomos žemose aikštelės dalyse, kad pagerintų įsiurbimo siurblių darbą. Pagrindiniu įrengimu siurblinėse laikomi siurbliai ir jų pajungimas. Daugiausiai naftos terminaluose taikomi išcentriniai ir stūmokliniai siurbliai.

5 dalis.

7 dalis.

Mokslinių darbų rašymo konsultacijos kainuoja, apie tai sužinokite daugiau ČIA.

Šešta darbo dalis patalpinta: 2015-05-02